#OmaSilmOnKuningas

Huvi loodusteaduste vastu on olemas igas noores, kuid selleks, et väikesest sädemest saaks võimas aurumasin, on vaja enamat kui ainult teooriat ning head kujutlusvõimet. 

Loodusteaduste õppe muutmine põnevaks ja praktiliseks vajab õiget katsekomplekti, mis lisaks säravale õpetajale ning teooriat täis õpikule muudab õppimise eluliseks ning käegakatsutavaks. Sinu abiga saame praktilised katsevahendid viia igasse klassiruumi, et reaalainete õppimine oleks põnev, inspireeriv ning avardaks noorte tulevikuvõimalusi.

Praktikal, Eesti Inseneride Liit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuva Sind üles toetama koole, kinkides neile katsekomplekte, millega saab iga õpilane unikaalse võimaluse reaalainete õppimiseks ning teadmiste rakendamiseks. Õpetajad saavad võimaluse tuua klassiruumi rohkem elulisi näiteid ning toetada veelgi rohkem noorte motivatsiooni õppida ka keerulisemana tunduvaid aineid.

 
praktikal_28102023-24

Kuidas aitab Sinu panus kooli? 

Kool saab Praktikali katsekomplektidega pakkuda õpilastele aga ka õpetajatele rohkem võimalusi õppimiseks ning teooria kinnistamiseks. Praktilised katsekomplektid võimaldavad igal noorel õppimist praktiliste tegevuste kaudu ning jätavad õpetajale võimaluse laiendada õpilase maailmavaadet ning arusaamist loodusteadustest ja nende vajalikkusest. Praktiline õpe aitab nii kinnistada omandatud teoreetilisi teadmisi kui ka tõsta õpilaste huvi reaalainete vastu.

Ettevalmistatud tunnid ning terviklikult kokku pandud katsekomplektid aitavad õpetajal säästa kuni 10 tundi nädalas. See tähendab, et õpetaja saab vähendada oma ülekoormust ning puhanum ja õnnelikum õpetaja tähendab ka motiveeritumaid ja õnnelikumaid lapsi.

Mida saab Sinu ettevõte?

Mida saab Sinu ettevõte?

Kohalike koolide toetamine võimaldab oluliselt tõsta noorte teadlikkust ning avardada nende tulevikuvalikuid, olgu need siis seotud haridustee või hilisema karjääriga. See on võimalus panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte. Lisaks annab see tugeva sõnumi ühiskonnale ja töötajatele, et just Sinu ettevõte väärtustab haridust ja kogukonda.

Toetavad ettevõtted saavad:

 • võimaluse komplektid ise koolidele üle anda (alates veebruarist 2024);
 • osa meediakajastusest ning teavitustest korraldavate organisatsioonide kanalites;
 • logo projekti veebilehel;
 • võimaluse viia koolides läbi külalistunde ning populariseerida Sinu ettevõtte valdkonda ning teadmisi;
 • konkreetse ja praktilise võimaluse panustada järelkasvu, tõstes õppurite huvi reaalainete vastu.

Kuidas saab koole toetada?

Selleks on kaks võimalust:

a) Vali välja kaardil/nimekirjas olev kool ning tutvu sellega, millest nad puudust tunnevad. Seejärel tuleb Praktikalile märku anda, et soovite ettevõttega antud kooli toetada.

b) Kui soovite ettevõttega toetada kooli, kuid ei ole kindlad, millist kooli soovite toetada või on teil mõtteis kindel plaan (näiteks HEV-õpilaste toetamine), saab sellest otse Praktikalile kirjutada. Hoiame igapäevaselt ühendust sadade Eesti koolidega ja saame viia ettevõtte otse sobiva kooliga kokku.

Kui vahendite soetamise kogukulu on liiga suur, saab panustada ka osa vahendite soetamist – isegi ühele õpilastepaarile vajalike katsevahendite soetamine teeb pikas plaanis suure heateo! Samuti võib kutsuda üles ka teisi ettevõtjaid oma väljavalitud kooli toetama.

Koole saab toetada igal ajahetkel, selleks ei pea ootama õppeaasta algust. 

Millised vahendid jõuavad koolideni?

Koolid saavad valida endale katsevahendeid vastavalt oma vajadustele järgneva valiku seast:

 

Kampaanias osalevad koolid, kelle õpetajad on komplekte soovinud ning motiveeritud neid võtma kasutusele kohe, kui need klassiruumi saabuvad. Kui tead mõnda kooli, kes samuti vajaks sarnast abi, anna meile sellest teada!

Selleks, et koolid saaksid katsevahenditest maksimumi võtta, lisab Praktikal katsevahendite klassikomplektidele juurde vastava õppesisu. Esimese aasta jooksul tagame kooli füüsika- ja keemiaõpetajatele võimaluse kasutada Praktikali õppekogumikke (tavahind 500€/aasta), personaalset tuge vahendite kasutusele võtmisel ning võimaluse osaleda meie koolitustel.  

Johanna Adojaan, ÕTF 2023

Kui palju vahendid maksavad?

Selleks, et kõigil motiveeritud ettevõtetel oleks võimalik anda oma panus õpilaste toetamisse, on koolidele võimalik soetada nii klassikomplekte (vahendid 24 õpilase jaoks) kui ka panustada osa vajalike vahendite soetamisega.

 

Hinnakiri (käibemaksuta) vahendite soetamisel on järgnev:

TeemaKlassikomplekt (24 õpilast)Üksikkomplekt (2 õpilast)
Valgusõpetus1041,67 €99,17 €
Mehaanika1458,33 €132,5 €
Soojus- ja elektriõpetus2625 €249,17 €
Keemia 8. klassile3045 €287,55 €

Miks algatus “Oma silm on kuningas”?

Eesti majanduse kestlikuks arenguks on vaja palju häid insenere. Aga kuidas tekitada huvi inseneri elukutse vastu?

Inseneeria aluseks on loodusteadused, üldhariduskoolide õppekava kontekstis eelkõige füüsika ja keemia. Kas ei oleks võimalik tuua inseneeria alged koolitundi nii, et kõigil õpilastel tekiks arusaamine, kuidas ja millega insenerid tegelevad? Kas ei oleks luua õppematerjale, mis lubaksid õpetajatel tulevasi insenere ära tunda? Soovime, et igas koolis, nii maa- kui linnakoolis, nii suures gümnaasiumis kui ka väikeses põhikoolis oleks igal õpilasel võimalus avastada füüsikat ja keemiat läbi käed-külge õppe, panna oma teadmised ja oskused järjepodevalt proovile ning tutvuda erialadega, mis võivad praegu jääda väga kaugeks.

Arvame, et inseneride põuda on võimalik leevendada, kui:

 • pakume koolidele füüsika ja keemia õppimiseks õppematerjale, kus teadmisi omandatakse läbi nende rakendamise nn mikroprojektides;
 • loome selliste mikroprojektide läbiviimiseks ühtse katsevahendite baasi, mis on olemas kõigis Eesti koolides;
 • kasutame seda platvormi üleriigiliste võistumängimiste korraldamiseks.
 

Seeläbi keskendume me mitme keskse probleemi lahendamise kaasa aitamisele:

 • õpilaste ajapuudus ning piiratud valikud: inseneeria tuleks klassiruumi, st liiguks huviharidusest formaalharidusse ja muutuks kättesaadavaks kõigile Eesti õpilastele;
 • õpetajate ajapuudus: paljud õpetajad soovivad viia õpilastega läbi rohkem praktilisi töid ja mängulisi tunde, kuid nende ettevalmistamiseks kulub väga palju aega. Me võtame ettevalmistuskoorma enda kanda ning pakume õpetajatele mugava viisi oma tundide mitmekesistamiseks;
 • väikeste maakoolide õpilastel ei ole võimalik oma võimeid võrdsetel alustel nn eliitkoolide õpilastega võrrelda: ühised õppematerjalid ja ühtne platvorm tagavad võrdsed võimalused kõigile Eesti õpilastele.