#OmaSilmOnKuningas

Oma silm on kuningas! - Muuda teadmised õpilaste jaoks käegakatsutavaks!

Algatus “Oma silm on kuningas” kutsub ettevõtteid toetama 8.-9. klasside õpilaste loodusainete õpet, sest just siis toimub kriitiline huvi langus MATIK-ainete (sh füüsika, keemia)  vastu. Huvi langemise tagajärjel jõuab Eesti tööturule igal aastal aina vähem insenere ning teisi loodus- ja reaalainete spetsialiste, mis omakorda pärsib majanduse ja heaolu arengut nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil.

Praktikal, Eesti Inseneride Liit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuva Sind üles toetama koole, kinkides neile katsekomplekte, millega saab iga õpilane unikaalse võimaluse loodusainete õppimiseks ning teadmiste rakendamiseks. Õpetajad saavad võimaluse tuua klassiruumi rohkem elulisi näiteid ning toetada veelgi rohkem noorte motivatsiooni õppida ka keerulisemana tunduvaid aineid.

Ole muutuse eestvedaja – toeta motiveerivat “käed-külge” reaalainete õpet, kinkides koolidele selle toetamiseks vajalikke katsekomplekte.

Koole ootame toetama ka eraisikuid ja kogukondi – iga väiksemgi panus hariduse jaoks tuleb suurelt tagasi!

Programmis osalevad koolid. Lähemalt saad tutvuda koolidega allpool.

Tutvu koolidega

Edu Valem

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tegemist on vene kultuuriruumi kooliga, kus õpivad peamiselt õpilased, kelle elu on nii palju vene kultuuriga seotud, et eesti keele oskus pole eesti keeles õppimiseks piisav. Gümnaasiumis on ainult kümnes tase. Vahendeid eksperimentideks loodusteadustes napib. Mullu valmistasime ise elektroskoope.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Olen testinud Praktikali füüsikakomplekte ja leidnud, et kuigi need ei sisalda just väga vastupidavaid ja päristeaduses kasutuses olevaid vahendeid, on need suureks abiks eksperimentide läbiviimises, mille jaoks koolis vahendeid napib. Iga teooria peaks saama praktilise kontrolli, sest nii tekib õpilastes ja ka õpetajates parem arusaam ning õpitu jääb paremini meelde.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Eesti keeles on nende õpetamine suur väljakutse. Üldist juttu pole neile mõtet eesti keeles rääkida, kuna pooled ei saaks aru. Arvutusülesannetes on matemaatika ühine keel ja see aitab, kuigi neil on ka matemaatikas varasemast suured lüngad. Praktilised tööd, eksperimendid, aitaksid ilmselt nende õpimotivatsiooni tõsta. Mullu üks mu praegusi õpilasi osales loodusteaduste klubis, kuid ülejäänud leiavad, et füüsikaõppimine neile kasulik ei ole. Praktiliste näidetega saaks seda arvamust ehk muuta.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Kalmer Piiskop (kalmer13@mail.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 14 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/14 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/14 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/14 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/14 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tore väike rõõmsate laste kool Kadriorus. Kooli õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Gaia kool on kasvanud alles hiljaaegu nii kaugele, et hakati esimestele õpilastele füüsikat ja keemiat õpetama. Seepärast ei ole koolis katsevahenditest eriti midagi pakkuda. Praktiline õpe paneks õpilastel silma särama ja annaks hoopis sügavama arusaamise ainest.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Innukad ja teevad meelsasti kaasa kõike, mida õpetaja soovitab.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Vahur Luts (vahur.luts@gaiakool.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 15 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Jüri Gümnaasium on suur kokkuhoidev kool, kus kolleegide vahelised suhted on suurepärased. Majas on palju mentoreid ja tööjõustajaid ning õpetaja ega õpilane ei jää oma murega üksi. 

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Ma soovin osaleda programmis selle pärast, et koolis on pigem vähe katsevahendeid ja ma olen väga katsete tegemise poolt. Leian, et läbi katsetamise saab õpilane aru füüsika elulisusest. Sel aastal sain käed külge ka Praktikali mehaanika ja soojuse-elektri katsevahenditele ning olen vaimustuses. 

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Kõik minu õpilased on viisakad noored, kes on huvitatud teistmoodi tegevustest kui seda on konspekti koostamine või ülesannete lahendamine. Nad on väga leidlikud ja osavad katsete läbi viimisel ning hea koostööoskusega. Mulle meeldib mu õpilaste juures see, et alati ollakse valmis koostööd tegema ja kunagi ei ole tekkinud olukorda, kus mõni õpilane jääb kõrvale. 

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Kairit Loodus (kairit.loodus@jyri.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 24 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tallinna Kristiine Gümnaasium on õpilase loovust, sotsiaalset arengut toetav, õpitahet ja ettevõtlikkust arendav kool, kus panustatakse õpilase kujunemisse aktiivseks ja empaatiliseks kodanikuks, kes on valmis elukestvalt õppima.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Soovime programmis osaleda, sest olen käinud Praktikali koolitusel eelmisel aastal Haridusameti toetusel. Seeläbi saime endale elektri ja soojusõpetuse praktilised vahendid tänu millele on 9. klassi õpilastele palju lihtsam ja huvitavam õpetada füüsika õppeaasta teemasid. Õpilastele endile meeldivad praktilised tööd väga. Nüüd on Praktikalil ka võimalus õpetada praktiliselt 8. klassi keemiat, mis minu kui õpetaja silmad paneb särama. Valmis tunnitööd teevad õpetaja töö palju lihtsamaks kuid samas on ülesanded õpilaste jaoks huvitavad ja arendavad.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Õpilased on tublid, avara silmaringiga ja uudishimulikud. Neile meeldib väga teha ja lahendada praktilisi ülesandeid.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Käthliin Järve (kathliin.jarve@kristiine.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 26 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/26 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/26 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/26 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis õpib õppeaastal 2023/24 920 õpilast. Kool on täisgümnaasium, õpilasi 1. klassist kuni 12 klassini. Põhikoolis on kolm paralleeli ja gümnaasiumi osas kolm õppesuunda. Õppeaastast 2024/25 alustame põhikoolis kolme õppesuunaga, millest üks on looduse/tehnoloogia suund.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Programmis osalemise abil loodame pakkuda põhikooli õpilastele paremat võimalust loodusainete huvitamaks tegemisel. Uute õppevahendite abil on lihtsam visualiseerida ja anda võimalust õpilastele “ise tegin, ise sain hakkama” elamuseks.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Kuna tegemist on piirkonnakooliga, on ka õpilasi erinevate vajaduste ja oskustega. kindlasti on õpilastel soov midagi praktilist ise teha.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Vello Rus (vello.rus@mg.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 26 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/26 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/26 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Soojus- ja elektriõpetuse komplektid
Katsekomplektid on olemas 0/26 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/26 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Palade Põhikool

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tore väike maakool. ligi 100 õpilasega Hiiumaal. Klassides on 4- 17 last ja paraku ei asu rahaliselt kõige jõukamas maakonnas ja omavalitsuses, ent looduslikkuses ja inimväärikuses kindalsti väga rikkas 😊.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Oleme eelarvesse lisanud Praktikali näidiskomplekti õpetajale, aga saan aru valla keerulisest seisust majandamsel ja seetõttu ei ole olnud võimalik kasvõi nidiskoplekti soetada. Praktiline õpe on alati kõige efektiivsem misiganes muule õppimsmeetodile.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Väikesed klassid, kaasav haridus. Kõigini jõuab, aega on tegeleda. Õpilased on nagu ikka – huvilisi, ükskõikseid ja kulgejaid, Praktiline töö on alati suur lisandväärtus füüsikale.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Anne Luukas (anne.luukas@palade.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 17 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Mehaanika katsekomplektid
Vahendid on olemas 0/17 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Vahendid on olemas 0/17 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Ida-Virumaa koolid on veel algatusega liitumas. Julgustame ise oma kogukonna koolidega ühendust võtma!
Jõgeva Põhikool

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Suur põhikool, enamus klasse 4 paralleeliga, klasside täituvus peaaegu kõikides klassides maksimaalne.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Kasutuses olevad vahendid on vananenud, füüsika on eksperimentaalteadus ja vajab kindlasti teooriale juurde praktilist poolt. Praktilise poolega tegeldes areneb õpilaste oskus kahte vidinat omavahel ühendada, teostada vajalikke mõõtmisi, teha mõõtmistest järeldusi ja hinnata nende õigsust. Areneb inseneridele omane mõtteviis.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Õpilasi on erinevaid. Osadele meeldib praktiline pool rohkem osadele vähem. Üldiselt on nad harjunud tegema praktilisi töid, sest mul on neid päris palju.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Heli Toit (helitoit@gmail.com)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 24 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Laupa Põhikool

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Meil on tubli maakool, kus lähtume rohelisest mõtlemisest ja käitumisest. Meil on koolimaja täpselt Pärnu jõe kaldal.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Praktilise õppe käigus tekivad koheselt seosed erinevate ainete vahel. Praktilise tegevuse käigus omandab õpilane 85 % ainest.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Tublid ja uudishimulikud.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Riina Annus (riina.annus@gmail.com)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 16 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/16 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/16 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/16 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Haapsalu Põhikool

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Haapsalu Põhikool on maakonna suurim põhiharidust võimaldav, avatud suhtumisega, turvaline ja õpihuvi väärtustav kool.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Läbi praktilise õppe saadakse omandatakse parem ülevaade õpitavast teemast.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Erineva taustaga isikupärased noored, kes on huvitatud riiki toetava tulevikutehnoloogia kõrgetasemelisest arengust.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Maritta Mark (marittamark@gmail.com)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 26 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/26 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/26 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/26 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Oleme väiksem maakool Läänemaal, looduskaunis kohas. Meil on olemas koolis Rakett69 laagrijuhendajad ja õpilastel huvi loodus- ja täpisteaduste vastu. Meie jaoks on oluline, et iga meie koolis õppiv õpilane oleks maksimaalselt kaasatud ning õppimine oleks mõtestatud tegevus, milles lõimitud teooria ning praktika.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Oleme märganud, õpilased ise ka ütlevad õpilasvõistlustelt tulles, et nende kõige nõrgem koht on katsed, katsete kirjeldamine, kirjeldusest aru saamine. Õpilased ise arvavad, et praktikat on vähe. Antud komplektid toetaksid loodus-ja täpisteaduste käed-külge õpetamist – praktilist õpet, paljudele õpilastele paremat arusaamist nendest teemadest.
Kuna oleme ühise juhtimise all (Palivere ja Martna koolid), siis saaksid ühest komplektist kasu mõlema kooli õpilased. Neid saaks ju jagada. Praktiline tegevus arendab õpilaste käelisi oskusi, julgustab neid kasutama erinevaid instrumente ja läbi viima eksperimente. Areneb õpilaste kriitiline mõtlemine, sest õpilased saavad teoreetilisi teadmisi rakendada reaalsetes olukordades – tekib seos teooria ja praktika vahel. Õpilaste kaasamine läbi praktilise tegevuse suurendab nende huvi teaduse vastu ning soodustab õppimist läbi kogemuse. Süveneb kindlasti ka otsustusjulgus probleemide lahendamisel. Läbi praktiliste tööde tegemise omandatud oskused ja teadmised on väärtuslikud tuleviku seisukohast.

Kokkuvõtvalt aitavad praktilised tööd loodus- ja täppisteaduste õppimisel kaasa sügavamale arusaamisele, oskuste arendamisele ning õpilaste motiveerimisele ja kaasamisele. Need toetavad mitmekülgset õppimisprotsessi, mis hõlmab nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi kogemusi.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Meie kooli õpilased on aktiivsed ja valmis uutmoodi õppima. Huvi loodus- ja täppisteaduste vastu on näha seoses Rakett69 tegevusega meie koolis, kus õpilased on aktiivselt kaasa löönud. Teoreetiliste teadmiste rakendamine praktilistes tegevustes loob kindlasti juurde õpirõõmu ning tekitab huvi valdkonna vastu.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Kädly Künnap (direktor@paliverepk.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 15 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Kiltsi Mõisakool

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Kiltsi mõisakool asub Väike-Maarja vallas, kaunis Kiltsi Mõisas. Oleme saavutanud häid tulemusi võistlustel, viktoriinidel ja konkurssidel.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Iga laps õpib erinevalt. Praktiline õpe on suurepärane õppimisvõimalus, mille käigus kinnistada teoreetiliselt omandatud teadmisi. Võime näidata seinal pilte ja videoid katsetest, kuid ükski nendest ei asenda ise päriselt läbi proovimist. Paraku on suur osa katsevahenditest oma aja ära elanud. Oleme soetanud ka ise uusi katsevahendeid, kuid siiski pole neid veel piisavalt. Kiltsi Mõisakool on juba kümmekond aastat andnud haridust uussisserändajatele. Võõrpäritolu õpilased moodustavad 19% õpilaskonnast. Nende jaoks on eriti oluline keelebarjääri tõttu sooritada praktilisi katseid ja selle kaudu õppida.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Kiltsi Mõisakooli õpilane on uudishimulik ja teadmishimuline ning soovib ise praktiliselt paljusid asju läbi proovida. Katsete läbi viimine tundides suurendab õpilaste õpimotivatsiooni.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Kati Kümnik (kati.kymnik@kiltsimois.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 10 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/10 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/10 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Rakvere Põhikool on oma linna piirkonnas tugevalt hinnatud kool, kus noored on tegemist ja tahtmist täis.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Füüsika katsevahendid on puudulikud ja puudub ka konkreetne klassiruum, siis Praktikali vahendid annaks hea võimaluse mobiilselt nendega erinevates klassides toimetada.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Täis töö-ja õppimistahet 😊.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Raimo Maasik (raimomaasik@rakverepk.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 24 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Meie kool on elujõuline maakool, mis asub keset kaunist loodust. Selles koolis väärtustatakse loodusaineid. Igal aastal toimuvad koolis teaduspäevad, 2023/24 aasta on pühendatud rohetehnoloogia töötubadele. Koolis lõimitakse kõiki loodusaineid omavahel, et õpilastes tekitada avaram arusaam loodusainetest.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Koolil on tänu osalemisele LaeEnd füüsikaõpetajate programmis Praktikali mehaanikakomplekt. Töötubade läbiviimiseks taotles Uhtna Põhikool rahastust KIK programmist ja sai rahastuse. Kuid riiklikult puudub rahastusmeede, mille abil füüsika katsevahendeid kõigi teemade raames juurde soetada. Koolil endal ei ole finantsilist võimalust Praktikali elektriõpetuse, valgusõpetuse ja keemia komplekte enesele soetada. Elektriõpetuse ja valgusõpetuse praktikumid toimuvad 30 a. tagasi ostetud ebapiisavate katsevahendite najal ning katsevahendeid oleks kindlasti vaja ajakohastada. Kemikaalid on samuti vanad ja suur osa tuli sel aastal ohutuse tagamiseks jäätmekeskusesse viia. Enim oln Uhtna Põhikool huvitatud elektriõpetuse komplektist. Praktiline õpe loob õpilastele palju selgema arusaama füüsika ja keemia teooria ja rakenduse omavahelistest seostest, aitab kordades paremini õpilasel tunnis saadud teadmiseid kinnistada ning tulevikus neid teadmiseid probleemilahendusel kasutada.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Uhtna Põhikooli õpilased on uudishimulikud, mitmekülgsed ja katsete tegemine paneb õpilaste silmad särama. Igas klassis leidub õpilane/õpilased, kes on sügavamalt füüsikast või keemiast huvitatud ja tulevad ka pärast tunde klassiruumi elektrimootorit ehitama või teevad loovtööna teadusteatrit ning kaasavad klassiõhtu programmi mõne keemiakatse.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Pille Mänd (pillemand@uhtna.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 15 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/15 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Põlvamaa koolid on veel algatusega liitumas. Julgustame ise oma kogukonna koolidega ühendust võtma!
Are Kool

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Väike linnalähedane kool, kus loodusained on au sees. Nooremate klasside õpilased ootavad pikisimi, et hakkaks ükskord juba keemia.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

8. ja 9.kl. on puudu mugavatest katsekomplektidest. Lapsed unistavad väga, et saaks midagi oma kätega proovida. KAhjuks on praegu võimalused ainult õpilastele teatud katseid näidata.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Teadmishimulised, aktiivsed, tragid, heatahtlikud, uudishimulikud

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Leelo Lusik (leelo.lusik@gmail.com)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 23 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Keemia 8. klassi katsevahendid
Vahendid on olemas 0/23 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Linnalähedane maakool, kus on pidev ruumipuudus. Klassiruumid on väikesed ja õpilasi palju.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Tegelen praegu sellega, et lapsed saaksid aru, et keemia on huvitav aine. Väga oluline on juba varakult huvi tekitada ja vaja oleks väga kompaktseid katsekomplekte. Spetsiaalset keemiaklassi pole, seega vajaks näitlikustamiseks lihtsaid lahendusi.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Õpilasi on seinast seina. Rõõmu teevad väga andekad õpilased, kelle suudan keemiast huvituma panna. Ja neid juba leidub.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Leelo Lusik (leelo.lusik@gmail.com)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 30 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsevahendid on olemas 0/30 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Meie kool on avatud uutele võimalustele, mille käigus õppimist muuda õpilastele huvitavamaks ning mitmekülgsemaks. Meile meeldib katsetada uusi asju ning õppida läbi katsetamise. Me oleme osa liikumakutsuva kooli programmist ning seega on meie tunnid huvitavmad ja avavad meile rohkem võimalusi teadmisi koguda erinevaid asju ise läbi tehes.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Soovime programmis osaleda, kuna meie kooli õpilastel on suur soov erinevaid õpitud teemasi ise läbiproovida ning selle käigus nende kohta rohkem õppida. Programmist saadud õppevahenditega saaksime pakkuda õpilastele mitmekülgsemat õpikeskonda, kus tihtipeale saaksid nad õpiku lugemise asemel erinevaid asju ise läbi proovida.Meie õpilased saaksid tänu praktikali õppevahenditele koguda teadmisi erinevaid katseid läbi tehes. See muudaks erinevate nähtuste ning reaktsioonide mõistmise neile arusaadavamaks ja käegakatsutavamaks.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Õpilased on väga õpihimulised ning huvitatud teadmistest miks mingid asjad just nii toimivad. Nad ei karda katsetada ning selle käigus õppida, kuna iga eksimus õpetab neile midagi ja tihtipeale õpetab eksimus neid rohkem kui esimesel korral õnnestumine. Õpilased on väga aktiivsed ning oskavad luua seoseid erinevate füüsikaliste nähtuste ja tavaelu vahel.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Marwin Joseph Virkus (marwin.virkus@toripk.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 18 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsevahendid on olemas 0/18 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsevahendid on olemas 0/18 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Mehaanika katsekomplektid
Katsevahendid on olemas 0/18 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tõstamaa Keskkool on mõisakool, mis asub Pärnu linna äärealal. Tõstamaa kooli õpilasi iseloomustab huvi teadmiste vastu ja aktiivne eluhoiak. Kooli traditsioonid on tugevad ning siin tehtav ainealane ja klassiväline töö tulemusrikas. Selle aluseks on kogu koolipere ühine tubli töö.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Programm annaks läbi õppevahendite praktilise väljundi õpitud teoreetilistele teadmistele.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Õpilased on teadmishimulised ja hakkajad.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Maris Adler (maris.adler@tostamaakool.parnu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 20 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/20 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/20 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/20 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/20 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Meil on tore kool Põhja-Pärnumaal, meil on 332 õpilast. Mulle meeldib mõelda, et ka maal on võimalik väga hea haridus saada. Oleme Kiusamisvaba kool, Liikuma kutsuv kool ja Ettevõtlik kool.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Käed külge õpe on üks tõhusamaid õppimisviise ja Praktikali komplektid on selleks suurepärane vahend.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Tegusad ja aktiivsed.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Merit Eier (Merit@vandra.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 24 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Kabala Lasteaed-Põhikool

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Kabala Lasteaed-Põhikool asub Raplamaal Kabala külas. Oleme väika maapõhikool. Õpilaste arv püsib vahemikus 60-70. Koolil on ka neli lasteaiarühma, mis asuvad kolmes eri paigas.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Praktiline õpe annab õpilastele võimaluse ise reaalselt katsetada. Loob võimaluse muuta loodusteaduste õpe huvitavamaks, käegakatsutavaks. Aitab kaasa teooria mõistmisele.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Meie õpilased on teadmishimulised. Et klassi õpilaste arv on väike (10 õpilast), siis praktilised tööd tunnis õnnestuvad hästi, sest kõik saavad reaalselt käed külge panna. Meil on ka liitklassid, seepärast saavad õpilased palju teha iseseisvat tööd. Õpilased saavad hästi hakkama iseseisvalt ja rühmas töötades.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Jaanika Voomets (jaanika.voomets@kabala.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 11 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/11 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/11 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Meil on väike, aga tubli põhikool. Oleme paindlikud ja jõuame iga õpilaseni.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Oleme alustanud Praktikali kasutamist 1 demokomplektiga, kuid tunduvalt tõhusam oleks, kui õpilased saaks ise rohkem katsetada. Senine kogemus näitab, et praktiline tegevus on tunduvalt tulemuslikum, kui ainult õpiku ja demonstratsioonkatsete toel õpetamine-õppimine.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Meie senised vilistlased on olnud edukad. Meie lõpetajad õpivad täna edukalt suurtes riigigümnaasiumites, kus paistavad silma initsiatiiviga või omandavad oma unistuste eriala mõnes kutseõppeasutuses.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Priit Kärsna (priit.karsna@marjamaa.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 7 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/7 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/7 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/7 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/7 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tegemist on valla ainsa gümnaasiumiga ja ühtlasi suurima kooliga, kus keskkooliastmes on lausa kaks rühma igal tasemel. Meil on oma loodusteaduste sektsioon.

Meil on tasemel laboriklass koos loodusainete tarvis olevate vahenditega, va keemia jaoks.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Olen praktikali füüsikavahendeid testinud ja teinud järelduse, et tahaksin neid isegi oma õpetamistegevuses kasutada, et hõlbustada õpilastes arusaama eri käsitlustest. Kui õpilased saavad teooriat eksperimendi kaudu kontrollida, jääb neile paremini meelde, mida õppisid, ja soovivad ehk õpitut oma elus mujalgi rakendada ja märgata.

Keemia ja füüsika õpetamine ilma praktiliste oskuste omandamiseta on pinnapealne ja vähe tulu toov ettevõtmine.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

On igasuguseid: on töökaid ja andekaid, aga enamik on tavapäraselt keskmise-rahuldava taseme ja võimetega.

Nagu ikka, on rühmad kokku klopsitud n-ö seinast seina tasemega õpilastest. On neid, kes tegusalt kaasa mõtlevad, on neid, keda üldse ei huvita, kuid viimast saaks ehk praktiliste tegevuste kaudu muuta.

Kooliga aitavad lähemalt tutvuda:

Robert Sults (sultsrobert@gmail.com) ja

Kalmer PIiskop (kalmer13@mail.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 27 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/27 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/27 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/27 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/27 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Õpihimulised õpilased ja õpetajad. Oma kindlate traditsioonide ja üritustega maakool. Õpilaste arv kasvab ja on plaanis juba kooli juurdeehitis. Õpilasi huvitavad tundides katsed ja nad püüavad neid kaasa teha

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Et suurendada oma praktiliste tööde tegemise oskust ja tundides rohkem kasutada õppevahendeid

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Õpihimulised ja uudishimulikud

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Veera Mahlakas (veera.mahlakas@valtukool.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 24 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Ruhnu Põhikool

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Ruhnu Põhikool on üks väiksemaid koole Eestis. Meie eriline asukoht pakub nii omapäraseid võimalusi kui ka piiranguid. Käesoleval aastal õpib koolis 6 õpilast. Tavapäraselt on klassis üks-kaks õpilast ja õpetamine äärmiselt individuaalne.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Programmis soovime osaleda, et täiendada oma õppetööd tänapäevaste vahenditega ning pakkuda meie õpetajatele võimalust kasutada nüüdisaegseid õppematerjale. Tahame olla kindlad, et meie koolist saadav haridus on konkurentsivõimeline ning meie õpilastel on tugev alus oma õpingute jätkamiseks igas Eesti koolis. Loodusainete õppimine läbi praktiliste tegevuste on määrava tähtsusega erinevate seoste sisulisele mõistmisele.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Meie õpilased on teadmishimulised ja töökad. Nad on huvitatud teemadest tõesti aru saama, mitte lihtsalt “ära õppima”. Suur osa meie lõpetajatest soovivad oma kooliteed jätkata gümnaasiumites ja pingutavad selle nimel, et edukalt läbida sisseastumiskatseid.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Gätlin Juhken (gatlin.juhken@ruhnu.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 2 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Vahendid on olemas 0/2 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Mehaanika katsekomplektid
Vahendid on olemas 0/2 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Vahendid on olemas 0/2 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Vahendid on olemas 0/2 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks.
Kambja Ignatsi Jaagu Kool

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Meie kool on väike armas maakool, kus õpetatakse lapsi olema ettevõtlikud, julged, koostööaltid, loovad, motiveeritud avastama uut, olema terviseteadlikud ning hoidma oma kooli traditsioone. Oleme käesolevast õppeaastast muutnud oma kooli õppekava innovaatilisemaks, meil on I kooliastmes nutitund ning II kooliastmes ettevõtluse tund.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Meie kool on vana ja väärikas ja ka paljud katsevahendid on vanad ja väärikad, kuid kahjuks ajale jalgu jäänud (katki või pole neid õpilaste arvule piisavalt). Seetõttu ei saa alati kõike katseid, mida tahaks õpilastega teha, sooritada ning tuleb teha valikuid. Olles ise Praktikali vahendeid Tartus õpetajana kasutanud, tean, et neid kasutades saavad õpilased ise modelleerida reaalseid olukordi ning ise avastada uusi teadmisi. Meie kooli juhtkond pooldab avastusõpet ja paljud õpetajad on arvamusel, et ise teadmisteni jõudmine on suurem väärtus kui õpetaja loeng klassis.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Meie õpilased on tegutsemisaltid, kuid vajavad julgustamist uutes ettevõtmistes ja teadmiste hankimise teel. Kuna katsevahendeid on vähe, siis pole nad harjunud katseid tegema nn päris katsevahenditega ning seetõttu puudub julgus ise proovida. Nad kardavad eksida ja tahavad kõike õigesti teha, mis pole küll halb, kuid sooviksime neid julgustada rohkem praktilisi töid ja katseid tegema ka III kooliastmes, sest õppesisu on juba keerulisem ja praktilised tööd kinnistavad õpitut ning aitavad avastada uusi teadmisi. .

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Külli Liblik (kulli.liblik@kambja.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 23 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/23 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/23 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/23 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Rannu Kool on paraja suurusega maakool Võrtsjärve idakaldal. Meie koolis on au sees teaduse populariseerimine, looduslähedus, sportlikkus ja ettevõtlikkus.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Igasugune praktiline tegevus ja “käed külge” võimalus parandab meie õpilaste teadmisi ja võimalusi edaspidiseks eluks. Nagu ikka, siis ka meie kooli rahalised võimalused on üsna napid ning väljapääs kuskile suuremasse linna või avastuskeskusesse ei ole alati võimalik. Seepärast oleks supertore, kui me saaksime oma lastele koolis kohapeal pakkuda võimalust avastusõppeks ja ise uurida ning teha, sest nii õpitaksegi ju kõige paremini.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Teadmishimulised, loovad, ettevõtlikud, rõõmsad ja heatahtlikud.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Merle-Kairit Toom (merle-kairit.toom@rannu.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 16 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/16 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/16 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/16 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Väike kool, mille koolipere muudkui kasvab ja maja juurdeehitused püüavad sammu pidada kooli kasvava perega. Kool saab ruumi loodusinete klassile.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Soov on saada kooli looduklassi katsekomplektid. Õpilastele meeldivad katsed ja nende läbiviimine annab lisaväärtuse õpitu omandamisel/kinnitamisel. Õpilased jätkavad kooliteed gümnaasiumis ning õpetajana on hoida huvi reaalsuuna õppima suundumisel.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Aktiivsed, õpihuvilsed, tunnevad huvi meid ümbritsevate loodusprotsesside vastu. Kaasategevad.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Monika Laisaar (monika.laisaar@sillaotsa.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 24 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tartu Karlova Kool on muusikalise süvaõppega uuenduslik kogukonnakool. Kool, kus väärtustatakse koosõppimist ja koolirõõmu ning toetatakse iga õpilase ja õpetaja arengut ning eneseteostust.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Mina usun, et põnevad katsevahendid on väga olulised keeruliste loodusainete õpetamiseks. Need aitavad õpilastel paremini mõista ja annavad visuaalselt pildi ette katse all olevatest vaatlustest. Usun, et praktilise õppe toel saame suurendada meie kooli õpilaste seas huvi loodusainete vastu. Noored, kes oskavad loodusteadusi on tulevikus väga vajatud.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Meie kooli õpilased on loovad ja teadushimulised õppurid, kes väärtustavad kaasaegseid õppevahendeid. Meie kooli õpilased soovivad oma teadushimu suurendada uute põnevate katsevahenditega. Meie kooli õpilased osalevad loodusainete olümpiaadidel ja võistlustel.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Kaidar Kängsepp (kaidar.kangsepp@karlova.tartu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 22 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Mehaanika katsekomplektid
Vahendid on olemas 0/22 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Vahendid on olemas 0/22 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Meie koolis väärtustavad õpilased haridust üle keskmise. Pöörame suurt rõhku praktilistele töödele, õppekäikudele, uurimislikule õppele. Meie jaoks on tähtis, et õpilased mõtestaksid õpitavat ja oskaksid seda ka rakendada.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Katsetamine loob efektiivselt vajalikke seoseid praktika ja teooria vahele, muutes seega omandatud haridust kasulikumaks.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Edumeelsed, viisakad, arukad.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Juhan Koppel (Juhan.koppel@katoliku.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 24 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tartu Kristlik Põhikool on erakool, kus peetakse oluliseks väärtuskasvatust. Koolis on väkesed klassid, mis annavad võimaluse individuaalsemaks lähenemiseks õppetöös.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Oleme soetanud koolile valgusõpetuse katsekomplektid ning neid juba mitu aastat edukalt kasutanud. Õpetajana näen, et praktilised tööd aitavad õpilastel paremini ka teooriat mõista ja olulisi seoseid meelde jätta, lisaks tekitavad need huvi loodusteaduste vastu.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Meie õpilased on sõbralikud ja loomingulised. Paljudele neist meeldib tundides katsetada ja praktilisi töid teha.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Marika Eller (marika.eller@gmail.com)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 14 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/14 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/14 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on olemas 0/14 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tartu Luterlik Peetri Kool on pisikene kogukonnakool, kelle jaoks on oluline väärt haridus ja väärtusharidus. Õppetöös paneme rõhku isetegemisele ja noore inimese arenemisele läbi kogemise ja suhtlemise.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Meie kooli suur idee on kogemuslik õpe ja Praktikali vahenditega saaks seda põhikooli lõpuklassi õpilastele veelgi mõnusamalt ja kvaliteetsemalt pakkuda. Praegusel hetkel katsevahendeid koolis otseselt pole.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Hakkajad ja uudishimulikud noored, kelle väärtused on paigas. 

Kooliga aitavad lähemalt tutvuda:

Joana Jõgela (joana@luterlik.edu.ee)

Siim Hödemann (siimh@ut.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 18 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetus
18 õpilasel ning 1 õpetajal on vahendid olemas
Mehaanika
18 õpilasel ning 1 õpetajal on vahendid olemas
Soojus- ja elektriõpetus
0/18 õpilasel ning 0/1 õpetajal on vahendid olemas
Keemia, 8. klass
0/18 õpilasel ning 0/1 õpetajal on vahendid olemas

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Tegemist on üsna suure kooliga (3-4 paralleeli ühes klassis). Meie koolis pööratakse rohkem tähelepanu loodusteadustele ning muusikale. Kooli õpilased paistavad silma ka heade tulemustega spordis.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Kaheksa aastat tagasi koolide lahku minekuga (põhikooliks ja gümnaasiumiks) liikus suurem osa katsevahendeid gümnaasiumisse ning vanad amortiseerunud katsevahendid prügimäele. Selleks, et õpilastele õpetatavad teemad arusaadavamaks ning õppimine huvitavamaks muuta, oleks väga vaja uusi katsevahendeid ja käed külge õppimise võimalusi.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

On õpilasi, kes on väga huvilised ja neid, kelles huvi ja kaasamõtlemise äratamiseks tuleb rohkem pingutada. Praktilised tegevused on alati need, mis elavdavad ka neid viimaseid.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Kairi Möller (kairi@tamme.tartu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 25 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Mehaanika
0/25 õpilasel ning 0/1 õpetajal on vahendid olemas
Soojus- ja elektriõpetus
0/25 õpilasel ning 0/1 õpetajal on vahendid olemas
Keemia, 8. klass
0/25 õpilasel ning 0/1 õpetajal on vahendid olemas
Kalmetu Kool

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Maakool, umbes 120 õpilast.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Võimalus ise katsetada suureneks oluliselt.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Õpilasi on igasuguseid – neid, kes maailmast väga huvituvad, neid, kellel kooliskäimine on väga raske või vastumeelne.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Sirje Põder (sirje.poder@kalmetukool.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 18 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/18 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/18 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/18 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

112 õpilasega uuenduslembene ja paindlik kool.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Praktika ja teooria käsikäes, oma käega läbi tegemine, loovus.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Tahavad asju omandada mänguliselt.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Annika Kala (annikakala71@gmail.com)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 17 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/17 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/17 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/17 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/17 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Paistu Kool on mõnus maakool, mille ajalugu ulatub aastasse 1837. Ometi on tegemist kaasaegse kooliga, kus väärtustatakse lasteaiast põhikooli lõpuni head, mitmekülgset ja rahulikku õpikeskkonda, toetatakse individuaalset arengut ning väärtustatakse koostööd ja ümbritsevat keskkonda.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Praktiline tegevus, avastusõpe ning “käed külge” õppe võimalus parandab õpilaste huvi ja õppemotivatsiooni õppeaine vastu. Ise läbi tehtud praktiline töö annab julguse uurida ja katsetada ning sellisel viisil õpitakse ning omandatakse palju rohkem – tekib julgus ja tahtmine katsetada ning uurida ning saada ka tulemus. Praktilise tegevuse käigus tekivad paremini seosed erinevate õppeainete ning ka -teemade vahel ning saadakse aru, et füüsika ja keemia teoreetilise osa ning igapäevaelu on omavahel tihedalt seotud. Kindlasti kinnistuvad tunnis saadud teadmised ning tekivad seosed, mille alusel oma teadmisi tulevikus osatakse paremini kasutada. Samuti saavad erineva õpitasemega õpilased töötada omale sobilikus rütmis, kuid vajadusel teha ka meeskonnatööd. Oleme jõudumööda ka praegu praktilisi töid teinud, kuid materiaalsed võimalused on suhteliselt ahtad. Praktiliste tööde tunnid on õpilastele meeltmööda ning töömeeleolu on alati hea ja vajadusel üksteist toetav ning aine õpitulemuse saavutamine on kindlasti tulemuslikum.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Meie kooli õpilased on rõõmsad, heatahtlikud, uudishimuliku, ettevõtlikud ning hakkajad ja tahavad tegutseda ning alati midagi uut katsetada ja õppida.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Reet Meerits (reet.meerits@paistukool.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 13 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/13 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/13 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Meie koolis on õpetajatele ja õpilastele loodud tugev taustsüsteem, mis lubab meil olla vabad ja autonoomsed nii õpetamise kui õppimise protsessis ning jagada edukuse vastutust. Suure-Jaani Koolis pööratakse tähelepanu nõudlikkusele nii juhtkonna, õpetaja kui õpilase tasandil, säilitades südamlikkuse, koostöö ja ambitsioonikuse tuleviku osas. Mul on tunne, et me astume ühte jalga kooli arendamiseks.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Suure-Jaani Kool soovib osaleda, sest füüsika vaheruumis olevad vahendid, mis vahel tunduvad kuuluvat ka reliikvia hulka, vajaksid välja vahetamist ühelt poolt seetõttu, et nende vahendite potentsiaal ei avaldu füüsikatundides sellisel määral nagu võiks, ja teisalt seetõttu, et teha tööd õpetaja jaoks kompaktsemaks ja eesmärgipärasemaks. Juhendid, mis uute vahenditega kaasneks, aitaks õpetajal näidata füüsikat huvitavas ja praktilises valguses, mis vahepeal kipub ise jalgratast leiutades kaduma. Näen õpilaste silmis tahet õppida, eelkõige praktiliste tööde kaudu, seda soovi tuleb iga hinna eest püüda säilitada. Praktilised tööd ja teooria võiks käia käsikäes ja jooksvalt ühel ajal üksteist täiendada, sest üks ilma teiseta on poolik lahendus füüsika õppimisel. Näen, et Praktikali vahendite komplektid on just see, mida nii õpetaja kui Suure-Jaani Kooli õpilased vajavad. Kasu oleks kõikehõlmav ning pikas perspektiivis õpilaste ja õpetaja motivatsiooni tõstev. Praktikali vahendid võimaldavad murda välja eelarvamusest füüsika suhtes ning näha füüsika mitmekülgsust.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Minu õpilased on kõik huvitavad isiksused oma tunnete ja mõttemaailmaga, pakkudes mulle võimalust õpetajana nii professionaalsel kui inimlikul tasandil areneda. Näen, et nemad ise vajavad eelkõige väljakutseid, mis paneks mõtte tööle ja suruks mugavustsoonist välja. Nad vajavad tõuget selleks, et olla motiveeritud nägemaks suurt pilti.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Kaisa Kesanurm (kaisa.kesanurm@sjk.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 24 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Valgusõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Mehaanika katsekomplektid
Katsekomplektid on 0/24 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Antsla Gümnaasium

Kirjeldage oma kooli paari lausega.

Antsla Gümnaasiumis kujuneb õpilane kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas edukalt hakkama saavaks isiksuseks.

Miks soovite programmis osaleda? Millist väärtust looks praktiline õpe teie õpilastele?

Meie kool väärtustab praktilist õpet. Oleme ise aktiivsed osalejad erinevates projektides. Tasapisi uuendame kooli katsevahendeid erinevate projektide kaudu. Hetkel on meie koolimaja B-korpus remondis, millest me olime kaua aega unistanud. Läbi praktilise tegevuse tekib õpilasel parem arusaam õpitavast teemast.

Kuidas iseloomustaksite oma õpilasi?

Meie kooli õpilased on ettevõtlikud ja uudishimulikud.

Kooliga aitab lähemalt tutvuda:

Marietta Lõo (marietta.loo@antslakk.edu.ee)

Koolitundide praktilisemaks muutmiseks saab kooli toetada järgmiste katsekomplektidega 16 õpilase ja 1 õpetaja jaoks:
Soojus- ja elektriõpetuse katsekomplektid
Vahendid on olemas 0/16 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%
Keemia 8. klassi katsekomplektid
Vahendid on olemas 0/16 õpilase ja 0/1 õpetaja jaoks. 1%

Miks võtta projektist osa?

Kooli toetamisel on suur mõju nii laste tulevikule kui ka Eesti ühiskonnale.

Inspireeri järgmist põlvkonda

Toetades koole, toidad õpilaste uudishimu ja innustad õpilasi valima karjääri loodusteadustes.

Panusta hariduse jätkusuutlikkusse

Koolid asuvad muutuste eesrindel. Toetades kooli, aitad õpilastel omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi ning aitad õpetajal mitmekesistada oma metoodikaid ning vähendada töökoormust.

Tutvusta ettevõtet

Tutvustage oma ettevõtet kooliperele ja laiemale publikule - hea võimalus näidata, et ettevõte hoolib haridusest ja tulevikust.

Toetaja, liitu programmiga siin!

Anna meile märku huvist toetada koole. Seejärel võtab Praktikali meeskond ühendust, et viia ettevõte kokku abi vajava kooliga.

Koole ootame toetama ka eraisikuid ja kogukondi – iga väiksemgi panus hariduse jaoks tuleb suurelt tagasi!